Proizvodnja i prodaja visokokvalitetnog peleta

Pelet

Drvna industrija Nova DIPO se bavi proizvodnjom i prodajom bukovog peleta na veliko i malo, promjera 6mm i kalorijske vrijednosti 5kw/h. U pitanju je visokokvalitetni pelet koji odgovara standardu Enplus A1. Kvalitet postižemo korištenjem prirodnih sirovina za proizvodnju iz vlastitih izvora pod kontrolisanim tehnološkim procesima. Pelet isporučujemo u vrećama od 15kg i paletama od 1050kg.

Kvalitetan pelet dobijamo iz jezgre debla, bez kore kako bi se izbjegla visoka količina vlage i prašine te osigurala veća kalorična vrijednost. Za svoju peć na pelet birajte samo najbolji i provjereni pelet A1 klase i uživajte u bezbrižnom zimskom periodu.

Visoko-kvalitetni pelet

Naruči pelet

Proizvodnja peleta

Kvalitet peleta

Odabrali ste peć ili kamin na pelet, a i dalje vas muči pitanje koji je najbolji pelet za grijanje vašeg doma? Odgovor leži u certifikatima koje svako pakovanje peleta mora imati, obično na poleđini.

Kvalitet peleta u Europskoj Uniji određuje se certifikatom ENplus, koji ovaj sve popularniji energent razlikuje po njegovom kvalitetu, a samim tim i po cijeni. ENplus certifikat je jedina službeno priznata norma u EU, a samim tim garantuje besprijekoran kvalitet peleta, uz prethodno kontrolisanu proizvodnju i porijeklo.

ENplus A1 klasa pruža premium kvalitet peleta i namijenjena je korištenju u privatnim domaćinstvima jer proizvodi najmanju količinu pepela i ispunjava sve visoke standarde potrebne za optimalnu regulaciju topline u vašem domu.

Zašto odabrati naš pelet?

Izrađen je od čistog drveta, bez drvne kore (koja ima veću količinu vlage i prljavštine).

Nema tragova umjetnih materijala (npr.bojila, pijeska ili otpadka drvne industrije).

Pri sagorijevanju ne otpušta nikakve neželjene plinove otapanjem umjetnih materijala, što ga čini puno zdravijim od A2 paleta. 

A1 pelet je čišći i time smanjuje potrošnju u peći radi postizanja znatno brže temperature prostora.

Poboljšava performanse peći.

Produžava vijek rada uređaja.

Ne prlja staklo.

Smanjuje potrebu čestog čišćenja.